CONTACT-PAGINA ................................... BEGIN NED ................................. HOMEPAGE FEPO
Meer informatie over cochleaire implantaten kunt u ook vinden bij:


Video (Engels) - Hoe werkt het Cochleair Implantaat?


Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen


Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden


Federatie Ouders Slechthorende Kinderen en Kinderen met Spraaktaal Moeilijkheden